När krävs ett invaliditetsintyg?

22 februari 2022 patrick_pettersson

editorial

Vid olycksfall som kräver täckning kan försäkringsbolaget kräva invaliditetsintyg. Försäkringsbolag har vanligtvis höga krav på dessa certifikat. Därför är det viktigt att träffa en specialist.

Vid en olycka eller skada ska du alltid anmäla det till ditt försäkringsbolag så snart som möjligt. Om det blir långvariga problem kan försäkringsbolaget begära ett nytt invaliditetsintyg vid ett senare tillfälle. Fördelen med att vända sig till en specialist är också att man kan få en bättre återhämtning.

Syftet med certifikatet är att visa och registrera det relevanta klagomålet. Läkare har vanligtvis en mall från försäkringsbolagen de måste gå igenom. Här kan du få såväl rent subjektiva frågor som objektiva frågor. Så försök att dokumentera skadan så mycket du kan.

Varför behöver du ett invaliditetsintyg?

Det är vanligt att köpa en privat olycksfallsförsäkring. Beloppen som betalas för olika typer av skador och funktionsnedsättningar varierar. Försäkringsbolagen måste bedöma, inte bara beloppet, utan också hur lång tid en försäkring ska gälla. Så det är många parametrar som ska uppfyllas.

Det går inte heller att komma ifrån att försäkringsbolagen helst inte betalar ut ersättning om de slipper. Om försäkringsbolaget anser att din förlust inte bedöms vara tillräckligt stor, kanske de inte vill betala. Därför är det viktigt att din läkare förstå sig på hur försäkringsbolag fungerar.

 

invaliditet

 

Vilka är de vanligaste skadorna som bedöms?

Vanligast är olika frakturskador. Om du råkar ut för en bilolycka, ramlar i trappor eller halkar på lömska isfläckar kan en stor fraktur uppstå. Du kan också drabbas av hjärnskador. Frakturer kan påverka funktionen på lång sikt och ibland blir man inte helt återställd. 

Försäkringsbolaget kan då behöva betala ett större belopp direkt eller månadsvis. När allt kommer omkring, om du betalar för försäkringen bör du kunna använda den om ditt liv drabbas av en olycka. Så se till att ha ett invaliditetsintyg, ifall en olycka skulle vara framme.

 

Fler nyheter