Relining som modern lösning för rörrenovering i Stockholm

07 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Relining är en relativt ny teknik som snabbt vunnit mark inom VVS-branschen. I Stockholm, precis som i resten av Sverige, står många byggnader inför behovet av rörrenovering på grund av ålder eller slitage. I den här artikeln utforskar vi fördelarna med relining som en kostnadseffektiv och mindre störande lösning jämfört med traditionell rörutbytning, samt varför det blivit ett populärt alternativ för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i huvudstaden.

Vad är relining och hur fungerar det?

En innovativ teknik för rörreparationer

Relining är en metod för att renovera skadade avlopps- och vattenledningar inifrån, utan att behöva gräva upp golv eller väggar. Metoden innebär att en ny rörstruktur skapas inuti de befintliga rören genom infodring med en speciell liner. Denna liner består vanligen av en flexibel och hållbar plast, som harts eller epoxi, som appliceras inuti röret. När linern har härdat bildar den en ny, slät och hållbar inre yta i rörsystemet.

Så går det till – steg för steg

Processen för relining är relativt enkel men kräver noggrannhet och professionalitet för att säkerställa bästa möjliga resultat. Först genomgår rörsystemet en omfattande inspektion, vanligtvis med videokamera, för att identifiera skador och bedöma lämpligheten för relining. Sedan rengörs rören noggrant för att avlägsna avlagringar och föroreningar. Efter detta appliceras linern och dras eller blåses på plats, för att slutligen härdas, ofta med UV-ljus eller värme, vilket skapar en ny rörledning inuti den gamla.

relining stockholm

Fördelarna med relining i Stockholm

En kostnadseffektiv och tidsbesparande renovationsmetod

En av de största fördelarna med relining är den reducerade kostnaden jämfört med traditionell rörrenovering. Att byta ut rör i Stockholm kan vara en dyr affär, särskilt om fastigheten har en komplex rörstruktur. Med relining undviker man att behöva riva upp golv och väggar, vilket kan innebära en stor besparing i både tid och pengar. Den minskade arbetsbelastningen innebär också mindre störningar för de som bor eller arbetar i fastigheten samt en snabbare återgång till normal verksamhet.

Förlängd livslängd och minskade framtida problem

När relining har utförts korrekt kan man förvänta sig att de renoverade rören kommer att hålla upp till 50 år eller mer. Det resulterar i en långsiktig lösning som minimerar risken för framtida läckor, blockeringar och andra rörrelaterade problem. Tack vare att den nya inre ytan är slät minskar även risken för att avfall fastnar, vilket bidrar till ett mer effektivt flöde och en förbättrad avloppsfunktion.

Miljömässiga fördelar och hållbarhet

Relining är även ett mer miljövänligt alternativ till traditionella metoder. Den reducerar avfall eftersom de befintliga rören återanvänds, och behovet av tunga grävningsfordon minskar vilket leder till mindre koldioxidutsläpp. I en stad som Stockholm, där hållbarhet och miljötänk alltmer kommer i fokus, är det en stor fördel.

Välja rätt entreprenör för relining i Stockholm

Vikten av erfarenhet och kvalitet

När man överväger relining Stockholm är det viktigt att välja en entreprenör med beprövad erfarenhet och hög kompetens inom området. En noggrann förundersökning och korrekt utfört arbete är avgörande för resultatet. Det är också väsentligt att din entreprenör följer branschens standarder och använder certifierade material för att säkerställa den förväntade livslängden och funktionen av de förnyade rören.

Fler nyheter