Hur är bestämmelserna för trädfällning i Uppsala?

28 december 2021 jonas_olsson

Träd är vackra men ibland vill man ändå fälla dem. Kanske behöver man marken för att kunna bygga ett hus eller anlägga ett trädgårdsland. Det kan också vara så att träden skuggar för mycket och att de har blivit lite för stora. Ibland så stora att de skrapar mot närliggande fastigheter när det blåser och skadar både tak och fasad. Men man kan också behöva såga ner träd om de är sjuka, gamla och försvagade, eftersom de då kan utgöra en fara för alla som rör sig i närheten. Detta då sjuka och gamla träd lätt kan knäckas och falla omkull.

De träd som står på den egna marken eller tomten får man som regel ta ner, men det finns ett fåtal undantag då man först måste ansöka om tillstånd från kommunen. Det är om träden omfattas av strandskyddet eller ingår i planritningen över området. Men också om det bebos av fridlysta fladdermöss och insekter. 

 

image

 

Sektionsfällning av träd i bebyggelse

Om det träd man vill fälla står i bebyggelse nära kraftledningar, hus, vägar och där det rör sig människor måste man ta hjälp med trädfällningen. Detta för att inte riskera att någon eller något kommer till skada. Det finns särskilda företag som är specialiserade på trädfällning i Uppsala och som kan fälla träd genom sektionsfällning. Då sågar man ner trädet bit för bit och plockar ner trädet i stället för att fälla det i ett enda stycke. 

Sektionsfällning är en säker fällningsmetod där man använder sig av en skylift eller kranbil för att lyfta ner de olika trädsektionerna. De som erbjuder tjänsten brukar även kunna hjälpa till med att transportera bort det avverkade materialet och att återställa marken genom stubbfräsning. Vill man ha hjälp med trädfällning kan det vara bra att först ta in offerter från några olika företag och jämföra priserna innan man bestämmer sig. 

 

Fler nyheter