Bergvärme är snällt mot både klimat och plånbok

20 oktober 2019 admin

Att borra för brunn och bergvärme skiljer sig åt en aning. Borrning för vattenbrunn kräver cirka 70 meter i djup medan man måste borra djupare vid bergvärme. Djupet för bergvärme är mellan 90 till 200 meter och för att klara detta måste man använda sig av erfaren firma. Funderar man på att byta uppvärmningssystem så finns det många företag som är specialiserade på bergvärme i Örebro. Hålet borras ned till berggrunden och sedan installeras en bergvärmepump och med pumpens hjälp så omvandlas energin till värme och det vattenburna systemet i huset värms upp.

 

 

Bergvärme ett bra alternativ

 

Att borra för bergvärme är helt enkelt en bra idé. Rent ekonomiskt så gynnar det sig och det är klimatvänligt. Visst är det fantastiskt att kunna ta tillvara på jordens energi och kunna använda den i sitt hem. Att samtidigt kunna använda bergvärme till uppvärmning av huset och få en varm dusch är inte fel. Energianvändningen är miljövänlig då man använder sig av naturlig energi som kommer från solen som ligger i berggrunden. Energin används sedan till uppvärmningen och visst är det bättre att ta till vara på energi som annars bara skulle ligga där i berggrunden.

 

Kan man borra vart som helst?

 

För att få borra för bergvärme så måste man först få tillstånd hos kommunen.  Man får kontakta kommunen och rådfråga personalen där för att sedan gå vidare med processen. Viktigt att tänka på är att inte borra för nära någon annans tomtgräns och man bör ha koll på vad som är i marken. Det kan vara så att det ligger vatten och avloppsledningar i marken eller andra kablar som fiber eller liknande. Tänk på att ansöka i tid då det kan ta ett tag att få sitt tillstånd! Det är hos miljö- och hälsoskyddskontoret man ansöker och får den informationen man behöver.

Fler nyheter