Allt du behöver veta om OVK-besiktning

19 januari 2024 Alice Pettersson

editorial

Varje fastighetsägare har ett ansvar för att byggnadens ventilation fungerar som den skall. En viktig del i detta är den periodiska kontrollen som benämns som OVK, Obligatorisk VentilationsKontroll. Denna artikel är en grundlig genomgång av vad en OVK innebär, varför den är viktigt, och hur du går tillväga för att genomföra en besiktning.

Vad är OVK-besiktning och varför är det viktigt?

OVK Jönköping är en återkommande teknisk kontroll av ventilationssystemet i byggnader. Regelverket infördes i Sverige under 1991 med syftet att säkerställa invånarnas hälsa och inomhusmiljö samt att bidra till en minskad energiförbrukning. En korrekt genomförd OVK garanterar att ventilationsanläggningen uppfyller de krav som myndigheterna ställer.

Under en OVK-besiktning granskar en certifierad kontrollant såväl systemets allmänna skick som dess förmåga att tillföra frisk luft och föra bort förorenad och fuktig luft. Denna process är central för att förebygga mögel och andra skador som kan påverka byggnadens struktur och invånarnas hälsa negativt.

Ett felaktigt eller bristfälligt ventilationssystem kan också leda till onödigt hög energiförbrukning eftersom det kan bli svårare att reglera värme och kyla inomhus. Med regelbundna OVK-kontroller ser man till att ventilationssystemet är energieffektivt och bidrar därmed till lägre energikostnader och minskad miljöpåverkan.

ovk besiktning

När och hur ofta ska OVK genomföras?

Frekvensen för OVK beror på byggnadstyp och ventilationsanläggningens komplexitet. För de flesta byggnader ska en första kontroll ske inom tre år efter att anläggningen har installerats eller efter en större ombyggnad. Därefter ska kontrollerna genomföras med intervaller om tre, sex eller nio år beroende på byggnadens användningsområde och om ventilationen är mekanisk eller självdragsventilation.

För att en OVK ska anses giltig måste den utföras av en certifierad besiktningsman. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att besiktningen blir gjord i rätt tid och att anmäla resultatet till byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten finns. Efter ett godkänt resultat utfärdas ett intyg som visar att ventilationssystemet lever upp till kraven. Vid bristfälligt resultat måste åtgärder vidtas för att åtgärda de problem som identifierats.

Förberedelser och genomförande av OVK

För att processen ska bli så smidig som möjligt kan fastighetsägare vidta flera förberedelser. Se till att ha tillgänglig dokumentation över ventilationssystemet till hands för besiktningsmannen. Dessutom är det viktig att kontrollanten får fri tillgång till alla delar av systemet, inklusive sådana ställen som kan vara svårtillgängliga.

Vid själva besiktningen kommer kontrollanten att granska flera olika aspekter, inklusive luftflöden, filter, fläktars funktion och att inga otillåtna förändringar gjorts i systemet. Efteråt får fastighetsägaren en rapport som indikerar eventuella brister och rekommendationer för förbättringar. Ett intyg utfärdas också, vilket är beviset för att en OVK har genomförts och vilket resultat den haft.

Välja rätt partner för din OVK-besiktning

När det är dags att boka en OVK är det kritiskt att välja en pålitlig och kompetent partner för uppgiften. Ett företag som kan hjälpa dig i denna process är EE System, som erbjuder omfattande tjänster inom ventilation och OVK-besiktningar. De är certifierade, har en bred erfarenhet och kan säkerställa en korrekt och problemfri besiktning av ditt ventilationssystem. Genom att genomföra regelbundna OVK-besiktningar säkerställer du inte bara att din fastighet är en välkomnande och säker plats för de som vistas i den, utan också att du bidrar till en mer hållbar framtid. 

Fler nyheter